ਜੁਨੋ & rdquo;; ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ & ldquo ਹੈ ਪੜਤਾਲ photographed ਜੁਪੀਟਰ, ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ, ਜਦ ਡਿਟੈਕਟਰ ਦੂਰੀ ਜੁਪੀਟਰ 195,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਜੁਪੀਟਰ ਦੇ Aurora ਰੇਡੀਓ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਇਸ Cigar Store flyby ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦਰਜ ਹੈ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਡੇਲੀ ਮੇਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਲ […]